Wegens bouwverlof kan er tot 5 augustus niets besteld worden.

Bestelling zullen pas na deze datum behandeld worden.

Algemeen

 • Als u een bestelling doet bij Easi-shop gaat u met onze algemene aankoop- / verkoopsvoorwaarden akkoord. U stemt dus in met de voorwaarden en u verbindt zich ertoe de voorwaarden en bepalingen hieronder na te leven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten met Easi-shop. Er kan slechts worden afgeweken van de voorwaarden na een schriftelijke overeenkomst met Easi-shop. Zowel u, als klant als Easi-shop erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect ervan niet ontzeggen vanwege het feit dat het elektronische communicatie is.
 • Deze voorwaarden respecteren de rechten van u als consument en van Easi-shop als leverancier (verkoopsovereenkomst).
 • De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing maar Easi-shop kan steeds deze algemene verkoopsvoorwaarden aanpassen of wijzigen. Op lopende contracten blijven steeds de verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het moment dat de verkoop tot stand kwam.
 • Zolang de betaling niet afgerond is blijven de producten in het bezit van Easi-shop. Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen behandeld worden. U dient dus een geldig email adres en een geldig telefoonnummer op te geven. Bij twijfel aan de juistheid van de gegevens heeft Easi-shop het recht de bestelling niet te behandelen. Bestellingen worden pas aanvaard na volledige betaling.
 • Easi-shop heeft het recht bestellingen, een gedeelte van bestellingen of bepaalde klanten zonder opgave van redenen te weigeren. In dat geval zal u op de hoogte gebracht worden.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Easi-shop en op alle gesloten overeenkomsten met afnemers van producten en diensten van Easi-shop.
 • U kan ons steeds bereiken via info@easi-shop.be of telefonisch : +32 3 663 80 96
 • Niets van deze site mag gebruikt worden door derden zonder toestemming van Easi-shop. Alle rechten van deze site, het logo , de teksten, de foto’s en de afbeeldingen zijn voorbehouden aan Easi-shop. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van de website van Easi-shop.
 • De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien de door uw bestelde producten niet in voorraad zijn wordt de voorziene leveringstijd vermeld op de site. Speciale aanbiedingen lopen zolang deze producten in voorraad zijn. Easi-shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet in voorraad hebben van een product.
 • Wanneer Easi-Shop niet in staat is een bestelling uit te voeren om eender welke reden, laat hij dit aan de koper weten. Easi-shop moet hiervoor geen schadevergoeding betalen.
 • Wanneer u aan Easi-shop informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert u ons dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 • Easi-shop is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden of typefouten op de website.

BESTELLING, BEZORGING EN LEVERING

 • Bestellingen worden via onze internetsite geplaatst. Uw bestelling kan worden verstuurd met de post of met onze koerierdienst.
 • Het afleveren van producten vindt plaats via de diensten van de DHL post of dergelijke.
 • Wanneer er misverstanden, vertragingen, gebreken of niet behoorlijk overgekomen bestelgegevens en mededelingen zijn ten gevolge van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Easi-shop niet aansprakelijk. Dit geldt zowel voor de communicatie tussen u en Easi-shop en tussen derden en Easi-shop, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen u en Easi-shop.
 • Easi-shop is ook niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van een bestelling tijdens de verzending. Easi-shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde goederen. Op speciaal verzoek van u kan een bestelling met verhoogde aansprakelijkheid en handtekening voor ontvangst naar u verstuurd worden. Wanneer er dan iets misloopt tijdens de verzending is een vergoeding van de materiële schade mogelijk. Er zal nooit een schadevergoeding gegeven worden hoger dan de waarde van het aangekochte materiaal. U betaalt wel extra kosten voor deze verzendwijze.
 • De overeenkomst geldt vanaf het moment dat Easi-shop uw bestelling behandelt.
 • De levertijd in België verschilt naargelang de gekozen manier van betalen. Meestal zal uw bestelling opgestuurd worden in de week waarop wij uw betaling ontvangen hebben. Het kan ook gebeuren dat dit enkele dagen later is dan de week waarop u betaalde, de banken hebben meestal enkele dagen nodig om het geld van een overschrijving te transfereren. Artikelen niet op voorraad kunnen een levertijd hebben van 6 tot 8 weken. Wanneer de levertijd toch langer duurt dan verwacht, neem dan contact met ons op. Een bestelling die volgens u niet snel genoeg geleverd wordt, kan niet meer worden geannuleerd.
 • De levertijd voor alle andere landen is langer, aangezien uw product een langere afstand moet afleggen. De kans bestaat dat sommige producten tot 3 weken na bestelling pas afgeleverd zullen worden. De levertijd duurt hier gemiddeld van 1 tot 3 weken na betaling behalve bij niet op voorraad dan ongeveer 8 weken.
 • Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, Easi-shop is dus niet aansprakelijk wanneer een bestelling te lang wegblijft.
 • Indien u een bestelling wil annuleren aangezien u vermoedt dat deze te lang zal wegblijven of om enige andere reden, kan dit alleen als de bestelling door ons nog niet verstuurd is. Indien u dus nog niet betaald heeft, kan u dit zonder problemen annuleren want in dit geval is uw bestelling nog niet verzonden. Indien u al wel betaald heeft dient u dus contact met ons op te nemen. Indien wij uw bestelling dan nog niet verstuurd hebben,kan u uw bestelling dadelijk annuleren of wijzigen en wordt uw geld terug gestort. ( De kans is echter klein dat uw bestelling dan nog niet verstuurd is aangezien wij de dag van betaling uw bestelling verzenden wanneer deze voorradig is) Indien uw bestelling reeds verzonden is wordt uw geld pas teruggestort wanneer u het artikel binnen zeven dagen compleet en in originele verpakking (zie verder in deze voorwaarden) terugstuurt.
 • Wanneer je bestelling door ons verwerkt en verzonden is, ontvangt u van ons een email. Al uw bestellingen worden geleverd op het door u opgegeven adres. Indien u niet thuis bent wanneer uw bestelling geleverd wordt, ontvangt u een nota van de postbeambte waarop aangegeven staat wanneer en waar, in welk postkantoor u uw bestelling kan gaan ophalen. Bij grotere bestellingen laat de koerier een nota achter waarin staat wanneer deze zich terug bij u aanmeld of kan u zelf in overleg met de koerier een datum afspreken. Dit moet wel gebeuren binnen de drie weken, wanneer u dit niet doet zullen wij proberen contact met u op te nemen. Indien u hierop niet reageert zullen toekomstige bestellingen van u niet meer behandeld worden door Easi-shop.
 • U bent als koper verplicht uw bestelling af te nemen op het moment dat deze u ter beschikking staan. Wanneer u dit niet doet of wanneer u uw bestelling niet tijdig ophaalt bij het postkantoor, zal deze terug eigendom worden van Easi-shop. U wordt in dit geval niet terugbetaald.
 • Het kan voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd(tenzij door diefstal). In dit geval kan u dit tot zeven dagen na ontvangst aan ons melden per email. De levering wordt dan eventueel op onze kosten aangevuld.
 • Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, kan u hiervoor contact met ons opnemen, dit zijn dan extra kosten voor uw rekening.
 • Verzendkosten worden ook betaald alvorens het product wordt opgestuurd.
 • Easi-shop verbindt zich ertoe om in overeenkomst met u een overeenkomstig product qua prijs en kwaliteit te leveren en om eventueel een product na te leveren, indien de onmiddellijke levering van een product om gelijk welke reden niet mogelijk is.

PRIJZEN

 • De prijzen op de site zijn consumentenprijzen. Ze worden uitgedrukt in Euro’s en zijn BTW inbegrepen. Kosten van handeling, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen zitten nog niet in onze vermelde prijzen op de website.
 • Easi-shop heeft het recht om ook na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan de prijs bij te rekenen.
 • Easi-shop kan zijn prijzen te allen tijde veranderen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch is ondergeschikt aan de prijs die op de factuur staat.
 • Easi-shop is niet aansprakelijk voor mogelijke typefouten, waardoor er onopzettelijk foute gegevens of prijzen vermeld worden. Doet dit geval zich uitzonderlijk voor, dan zal de site aangepast worden, maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs of de correcte informatie zijn bestelling te annuleren.
 • Als de koper zich niet in het land van verzending bevindt, dient deze zelf eventuele invoerrechten te betalen en bijkomende transportkosten en andere Btw-tarieven.
 • Prijzen kunnen door Easi-shop eender wanneer, zonder opgave van redenen, aangepast worden. Dit gebeurt vaak vanwege prijswijzigingen van leveranciers. Wanneer dit geval zich voordoet, dan wordt de prijs aangepast, maar heeft de koper het recht zijn bestelling te annuleren.
 • Bij bestellingen via internet kan op volgende manieren worden betaald: onmiddellijke online betaling via Ogone. Als u ervoor kiest via overschrijving te betalen, dient u het bedrag binnen de zeven dagen overgeschreven te hebben. De betaling moet binnen de zeven werkdagen op onze rekening zijn bijgeschreven, anders wordt uw bestelling geannuleerd.
 • De verzendkosten worden automatisch berekend.
 • Indien u niet binnen de twee weken betaalt behoudt Easi-shop het recht om de overeenkomst met u te ontbinden en geen verdere overeenkomsten meer met u aan te gaan.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Easi-shop niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet steeds voor nabestellingen.

RUILEN,KLACHTEN EN TERUGZENDEN

 • U bent verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u Easi-shop dit schriftelijk te laten weten binnen de zeven werkdagen na aflevering.
 • Wanneer uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u het recht om in overleg met ons het product in de originele verpakking terug te sturen binnen de zeven werkdagen na ontvangst. Het product mag uiteraard niet gebruikt zijn, eventuele etiketten die eraan hingen moeten er nog aanhangen. Het product wordt ons onbeschadigd terug bezorgd. Niet voldoende of ongefrankeerde pakketten worden door ons niet aanvaard. U dient een kopie van uw aankoopbewijs en uw banknummer bij te voegen en een brief met de reden van terugsturing in. U mag dit ook mailen naar ons email adres. Wij betalen u ten laatste 30 dagen na ontvangst van het product, indien het product voldoet aan alle voorgaande voorwaarden, uw aankoopsom minus de verzendkosten terug. Easi-shop betaalt uw terugzendingkosten niet tenzij Easi-shop u een totaal foute bestelling toestuurde. Hiermee wordt een totaal ander product bedoeld dan wat u had besteld.
 • Radiatoren met een linkse aansluiting of radiatoren niet in standaardkleur zijn op maat gemaakt en kunnen niet worden terug genomen.
 • Het artikel dat u wilt ruilen of terugsturen moet terug in ons bezit zijn binnen een beperkte termijn. Deze wordt dan met u afgesproken wanneer u contact met ons opneemt. (Deze termijn zal verschillen naargelang de afstand dat het artikel moet afleggen.)
 • Easi-shop is verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. De artikelen dienen teruggestuurd te worden naar volgend adres : Epicealaan 32 2910 Essen
 • Terugbetaling zonder voorafgaand overleg zal door Easi-shop worden geweigerd. Wanneer u contact met ons opneemt zullen wij u instructies geven i.v.m. het terugsturen van het product.
 • Indien u het product wil ruilen voor een ander duurder product, zullen wij alleen de verzendkosten en een eventuele meerprijs voor dit product aanrekenen. Dit bedrag dient op het rekeningnummer van Easi-shop te staan, alvorens wij uw bestelling opsturen. Terugstorten is onmogelijk.
 • Wanneer uw bestelling niet binnen de termijn van zeven dagen is teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
 • Terugsturen van producten valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Indien hier iets misloopt is Easi-shop niet aansprakelijk.
 • Aanbiedingen kunnen niet geruild of teruggezonden worden.

GARANTIE

 • Easi-shop garandeert de kwaliteit van hun producten. De garantie zal verschillend zijn naargelang het product. Deze zal vermeld staan op de verpakking of gebruiksaanwijzing van het artikel of zal u medegedeeld worden door Easi-shop. Indien dit niet het geval is wordt er geen garantie gegeven op uw artikel. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
  - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);
  - onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst);
  - defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
  - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.
  -De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.
 • Garantieaanspraken gelden alleen wanneer er binnen de veertien dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per email contact met Easi-shop wordt opgenomen. Er dient een korte beschrijving van het gebrek en een kopie van de factuur bij te zitten. Als het gebrek aan uw artikel dan nog onder garantie valt zullen wij u vragen het product op te sturen, nogmaals met een kopie van de factuur.
 • Als uw artikel bij ons toekomt zal Easi-shop de schade bekijken en zal Easi-shop beslissen of dit onder garantie valt of niet. Indien het onder garantie valt betaalt Esashop alle verzendkosten. Wij betalen u dan ook uw verzendkosten naar ons terug. Is dit niet het geval, dan betaalt u alle administratie- en verzendkosten, zowel heen als terug zelf. Wij zenden u uw artikel pas terug als u het bedrag dat u aangerekend wordt voor de verzendkosten tijdig op onze rekening stort.
 • Easi-shop zal u per mail laten weten of uw artikel gerepareerd kan worden onder garantie of niet, indien niet kan u beslissen uw artikel voor eigen rekening te laten repareren. Deze kosten zijn dan uiteraard voor u. Easi-shop zal u dan op voorhand een schatting van de prijs van de herstelling maken, eventuele extra vervoerskosten inbegrepen.
 • Als uw artikel niet onder garantie hersteld kan worden, dient u de som die betaald moet worden voor het terugzenden en eventueel de reparatie te storten op onze rekening alvorens wij u uw artikel terugzenden.
 • U dient ons per mail te laten weten of u uw artikel wil laten herstellen of niet, wij zullen deze mail beantwoorden. Indien u uw artikel niet wil laten herstellen zullen in deze email enkel de verzendingskosten vermeld staan, u dient deze binnen de zeven werkdagen na ontvangst van deze mail over te schrijven op de rekening van Easi-shop, uw artikel wordt u teruggestuurd na ontvangst van betaling. Indien u uw artikel wel wenst te laten herstellen, zullen wij u per email laten weten wanneer uw artikel gerepareerd is. U dient dan binnen de 14 dagen de som voor de herstelling en de verzendkosten over te schrijven op het rekeningnummer van Easi-shop. Indien u dit niet doet zullen wij proberen contact met u op te nemen, reageert u niet dan blijft het product in ons bezit. Wanneer u na 1 maand nog steeds het bedrag niet overgeschreven heeft zal er 5% rente aangerekend worden op de te betalen som. Indien u na drie maanden nog niet gereageerd heeft wordt het artikel eigendom van Easi-shop.
 • Als aan alle voorwaarden i.v.m garantie wordt voldaan, repareert of vervangt Easi-shop het teruggezonden artikel zonder dat u hiervoor hoeft te betalen.
 • Garantie is niet van toepassing wanneer u wijzigingen in het artikel heeft aangebracht, wanneer er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door een foutief gebruik, zoals bijvoorbeeld het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of het niet respecteren van de juiste maat. Ook wanneer het product met grove onachtzaamheid of met brute kracht behandeld is, valt dit artikel niet meer onder garantie.
 • Wanneer Easi-shop niet tijdig op de hoogte wordt gebracht van het gebrek/de klacht en dus niet tijdig de klacht kan onderzoeken of het artikel kan herstellen, geldt er ook geen garantie.
 • Indien uw artikel niet meer gerepareerd kan worden, kan Easi-shop beslissen het artikel te vervangen of u een deel van de aankoopsom die u voor dit product betaalde terug te betalen.
 • Garantie vervalt wanneer er door derden aan het geleverde wijzigingen of reparaties zijn aangebracht. Ook wanneer Easi-shop constateert dat het product volgens hen op een foutieve manier is behandeld of onderhouden vervalt de garantie.
 • Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn.

PRIVACY

 • Easi-shop zal de door u verstrekte gegevens in een bestand opnemen dat gebruikt wordt om de uitvoering van uw bestelling zo snel mogelijk te laten verlopen. Alleen Easi-shop heeft toegang tot dit bestand.
 • Easi-shop respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u verschaft vertrouwelijk behandeld worden.
 • Easi-shop zal deze gegevens nooit aan derden overmaken of verkopen, Easi-shop zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de uitvoering van je bestelling.
 • Onze werknemers en derden die helpen bij de uitvoering van uw bestelling zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Easi-shop heeft het recht je email adres te gebruiken om je op de hoogte te houden van eventuele veranderingen op de site, acties en aanbiedingen. Easi-shop mag uw gegevens gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Als u dit liever niet heeft dient u dit Easi-shop te laten weten.
 • U heeft het recht uw gegevens te laten corrigeren of schrappen.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Easi-shop kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van kind, de mens of elk ander levend wezen ten gevolge van het gebruik van onze producten. Het risico ter zake van het gebruik van de producten gaat reeds op het moment van de levering van de producten op u over. Nooit kan er enige verantwoordelijkheid bij Easi-shop gelegd worden noch enige schadevergoeding geëist worden.
 • De op de website vermelde maten/gewichten/aanbevelingen/kleuren zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hiervoor kan Easi-shop niet aansprakelijk gesteld worden.

OVERMACHT

 • Bij overmacht bedoelt men omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Easi-shop, die zij bij het sluiten van de overeenkomst niet konden voorzien. Ze zijn van die aard dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstakingen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan voorraden of arbeidskrachten etc.
 • In geval van overmacht is Easi-shop gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Easi-shop kan dan ook de uitvoering van de verplichtingen beëindigen, zonder een schadevergoeding te moeten geven.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

 • Easi-shop is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien u de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig naleeft. Ook wanneer Easi-shop om goede redenen vreest dat u uw verplichtingen niet zal nakomen heeft Easi-shop het recht de overeenkomst te ontbinden.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel (Antwerpen). Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Klantendienst

 •  info@easi-shop.be
 •  Tel +32 3 663 80 96
  Maandag van 9:00u tot 12:00u
  Woensdag van 9:00u tot 12:00u
  Vrijdag van 14:00u tot 17:00u
  (Uitgezonderd op brug- en feestdagen)
EASI-SHOP BV | Epicealaan 32, 2910 Essen (België) | BTW BE 0832.115.983 - RPR Antwerpen | IBAN BE39 7310 1510 7319 (BIC KREDBEBB)